Din partea preoților și a surorilor din comunitate vă dorim tuturor un Paște fericit și Isus cel înviat să vă readucă în suflet pacea și bucuria prezenței Sale! Sărbători fericite!

Vă prezentăm și una din poeziile scrise de episcopul nostru Ioan Duma.

Cristoase, Dumnezeule,

din morţi înviatule,

De Paşti, voioşi te contemplăm

Şi „Aleluia“ îţi cântăm,

Căci înviind ne dovedeşti

C-adevărat Dumnezeu eşti,

Biruitor, Atotputernic

Stăpân adorat şi veşnic.

 

Eşti Fiul Tatălui Ceresc,

Ce-ai luat trup omenesc,

Coborând pe-al nostru plai,

Ca să ne conduci la rai…

Pentru noi tu te-ai jertfit

Murind pe Cruce răstignit

Apoi, ai fost înmormântat

Şi-a treia zi ai înviat!

 

Din Prea-sfântul Sacrament,

Unde eşti mereu prezent,

Isus înviază-ne

Şi binecuvântează-ne!

Iar tu, Fecioară Marie,

Azi plină de bucurie,

Mereu să ne ocroteşti

Şi să nu ne părăseşti!

 

Episcop Ioan Duma