Duminică, 11 octombrie 2015, comunitatea credincioșilor din parohia „Sf. Mihail” din Valea Mare, după ce în prima parte a zilei au mulțumit Domnului pentru roadele pământului din acest an, ce sunt hrană zilnică pentru trup, după amiază au mulțumit Domnului pentru o altă hrană, a sufletului: Evanghelia.
Părintele paroh Iosif Dămătăr împreună cu Fiicele Sfântului Paul (surorile Pauline), care anul acesta împlinesc 100 de ani de la fondare, au organizat o sărbătoare Evangheliei. La întâlnirea cu adulții, surorile Pauline au vorbit despre cât este de important să ne hrănim zilnic citind, meditând și rugându-ne cu Evanghelia, care este inima Bibliei. Făcând astfel noi ne plasăm viața la școala lui Isus, care prin Cuvântul său ne învață și ne transformă viața. Citind Evanghelia, noi treptat dobândim modul lui Isus de a gândi, de a acționa și de a iubi.
Fiind în Anul dedicat Vieții Consacrate, surorile Pauline au vorbit apoi despre multe vieți dăruite lui Dumnezeu pentru predicarea Evangheliei cu mijloacele de comunicare socială în congregația lor și în întreaga Familia Paulină din care ele fac parte, familie fondată de fericitul Giacomo Alberione, despre care papa Paul al VI-lea spunea că este una din minunile secolului al XX-lea.
La ora de adorație, fiind în luna octombrie dedicată misiunilor, am încredințat lui Isus Euharistic, împreună cu Maria, Regina Rozariului, pe toți misionarii, apostolii Evangheliei, și am cerut harurile necesare pentru ca fiecare creștin să fie misionar al Evangheliei prin cuvânt și faptă acolo unde trăiește: în familie, la școală, la locul de muncă.
La predica din cadrul sf. Liturghii, părintele paroh a scos în evidență într-un mod deosebit importanța Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare familie, și i-a îndemnat pe credincioși să pună Biblia la loc de cinste în casele lor, și să citească zilnic Cuvântul lui Dumnezeu.
După sf. Liturghie surorile Pauline au avut o întâlnire cu tinerii, în cadrul căreia au abordat tema: Despre viață, vocație și fericire. Cuvântul principal al întâlnirii a fost Evanghelia: ea este soarele care ne luminează viața, ne dezvăluie vocația, și face din noi oameni fericiți.
Fericitul Giacomo Alberione avea obiceiul, din tinerețe, să poarte o mică Evanghelie cu sine oriunde mergea. Și când avea un timp de răgaz, o citea. Alberione spunea că a purta cu noi Evanghelia este mai mult decât a purta un obiect. Spunea el că atunci când purtăm cu noi Evanghelia, suntem în bună companie: suntem cu Isus. În ultimul timp, Papa Francisc a confirmat de mai multe ori bunul obicei și îndemn al fericitului Alberione spunând: „Purtați Evanghelia cu voi în geantă, în buzunar. Citiți un fragment în fiecare zi. Vă va face bine!”
Sr. Ana Maria Bulai, fsp

Sărbătoarea Evangheliei la Valea Mare 11 octombrie 2015