„Ţie, persoană consacrată”

Mă înclin cu respect,
Ţie, care ai răspuns chemării Domnului,
Ţie, care, atunci când împreunezi mâinile pentru rugăciune,
Cerul nu poate rămâne închis.

Mă copleşeşti de divin,
Când prin tine Dumnezeu însuşi coboară,
Să actualizeze jertfa sa de pe Calvar pentru mântuirea tuturor.
Cum să-ţi mulţumesc, Doamne?

Mă acoperi de iertare
În sacramentul Reconcilierii,
Când prin tine Dumnezeu îşi arată iubirea milostivă care vindecă,
Să pot cânta milostivirea ta!

Mă faci să tresar,
Când cu grijă şi delicateţe deosebită,
Îl însoţeşti pe muribund, ţinându-l de mână şi încurajându-l,
Spre casa părintească.

Mă înclin cu respect,
Ţie, soră, care te-ai decis să-l urmezi
Pe cel care şi-a dat viaţa pentru tine şi ţi-a dăruit-o pe Maria,
Ca mamă şi model.

Sr. Maria Gabor,
Ordinul Fecioarele Consacrate (Ordo Virginum)