Urmare a Deciziei Curții Constituționale a României (nr. 669/2014),participarea la ora de Religie în școală se face numai în baza unei cereri scrise a elevului major, a părintelui sau a tutorelui elevului minor. Conform informațiilor Ministerului Educației din România,cererile trebuie depuse la conducerea unității de învățământ până la data de 6 martie.
Formularul poate fi solicitat de la unitatea de învățământ sau poate fi descărcat de aici, completat și depus la școala frecventată de elevul/a pentru care se solicită înscrierea la ora de Religie. La paragraful „Menționez că doresc participarea fiicei mele/fiului meu / mea la orele de religie ale cultului…”, se completează cu formula „BISERICA ROMANO-CATOLICĂ” de către cei care doresc ca elevul/a pentru care înaintează cererea să urmeze orele de Religie romano-catolică.
Biserica este întotdeauna preocupată de formarea persoanei umane în integritatea sa, și amintește mereu importanța acestei formări, în particular în ce privește dimensiunea religioasă și spirituală. Deși opera de educare este realizată de mai multe persoane – educatori, învățători, profesori etc -, responsabilitatea primară le revine părinților, responsabilitate pe care aceștia și-o exercită și prin dreptul și obligația morală de a alege pentru copiii lor o educație conformă cu propriile principii religioase și morale (cf. Congregația Pontificală pentru Educație Catolică, Scrisoare circulară nr. 520/2009).
De asemenea, trebuie avut în vedere că predarea Religiei în școală este diferită și complementară catehezei din parohie, întrucât în cadrul orei de Religie sunt transmise cunoștințe despre identitatea și viața creștină; aceste ore devin, astfel, laboratoare de cultură și umanitate, îmbogățind atât Biserica și cât și societatea (cf. Congregația Pontificală pentru Cler,Directoriul general pentru cateheză).