Sâmbătă, 19 august 2017, a avut loc deschiderea oficială a Centrului de Îngrijire la Domiciliu Valea Mare, în comuna Faraoani.

Ceremonia de deschidere a fost precedată de sfânta Liturghie, celebrată de pr. Dumitru Farcaş, reprezentantul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, în biserica „Sfântul Mihail” din Valea Mare. Au concelebrat pr. Egidiu Condac, directorul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, pr. Iosif Dămătăr, paroh de Valea Mare, pr. Felix Măriuţ, paroh de Faraoani, şi pr. Felix Roca. La cuvântul de învăţătură pr. Egidiu Condac ne-a încurajat să nu uităm să cerem ajutorul şi lumina lui Dumnezeu în tot ceea ce facem, punând în practică Cuvântul lui Dumnezeu, prin implicare şi acţiune.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene. Doamna Cristina Pal, primar al comunei Faraoani, a adresat un salut şi a mulţumit tuturor celor care au ales să participe la eveniment. Dumneaei spunea: „Prin intermediul acestui centru se vine în ajutorul persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi. Cel mai important este să investim în oameni, în părinţii şi bunicii noştri, în cei care ne-au dat viaţă, ne-au educat, ne-au crescut şi ne-au pregătit pentru viaţă. Ei merită tot sprijinul şi respectul nostru”.

Domnul Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, i-a salutat pe cei prezenţi şi a menţionat că, în Bacău, Consiliul Judeţean sprijină proiectele comunităţii şi susţine serviciile integrate în educaţie, sănătate şi social. Parteneriatul public-privat dintre Centrul Diecezan Caritas Iaşi şi Consiliul local Faraoani este un exemplu de colaborare şi ajutor pentru cei aflaţi în nevoie”.

Pr. Egidiu Condac a precizat: „Îmi doresc să facem un parteneriat cu celelalte asociaţii, congregaţii religioase care lucrează cu persoanele din comunitate care se află în situaţii dificile. Această muncă se face cu specialişti, dar şi cu voluntari, de toate vârstele, pentru a contribui la îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire la domiciliu”.

Pr. Dumitru Farcaş a transmis binecuvântarea Preasfinţitului Petru Gherghel asupra celor care au gândit acest proiect, asupra celor care s-au străduit să-l pună în practică, asupra lucrătorilor centrului de îngrijire la domiciliu şi asupra celor care vor beneficia de serviciile oferite de personal. Apoi, a urmat tăierea panglicii şi sfinţirea centrului.

Noul centru este un proiect integrat Domeniului Vârstnici şi Persoane cu Dizabilităţi al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, înfiinţat în cadrul parteneriatului public-privat dintre Centrul Diecezan Caritas Iaşi şi Consiliul Local Faraoani. Centrul de Îngrijire la Domiciliu Faraoani face parte din Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu” al Domeniului Vârstnici şi Persoane cu Dizabilităţi. Acest program mai este prezent în opt centre regionale: Huşi – jud. Vaslui, Iaşi, Iugani (Hălăuceşti şi Răchiteni), Oţeleni – jud. Iaşi, Pârgăreşti – jud. Bacău, Roman, Săbăoani – jud. Neamţ şi Suceava – jud. Suceava şi deserveşte peste 30 localităţi din zona Moldovei.

Scopul Programului „Servicii de Îngrijiri la Domiciliu” este acela de a acorda asistenţă socială şi îngrijire medicală la domiciliu persoanelor care prin condiţia lor fizică şi/sau psihică sunt izolate la pat sau la domiciliu.

Mulţumim tuturor celor care au contribuit la înfiinţarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu Faraoani! Mulţumim Consiliului Local Faraoani pentru că finanţează acest serviciu adresat persoanelor vârstnice din comuna Faraoani şi reprezentanţilor autorităţilor judeţene pentru că ne-au onorat cu prezenţa şi pentru că înţeleg importanţa asistării persoanelor vârstnice. Mulţumim preoţilor parohi de la Valea Mare şi Faraoani, în special pr. Iosif Dămătăr pentru că a pus la dispoziţie clădirea, dar şi pentru că a mobilizat voluntari si colaboratori pentru renovarea şi îmbunătăţirea condiţiilor din centru. (O mulțumire specială părintelui Iulian Jitaru care a găsit sprijin la prieteni din Germania.) De asemenea, mulţumim preoţilor participanţi la eveniment: Pr. Farcaş Dumitru – ca reprezentant din partea Episcopiei Romano-Catolice, care a subliniat rolul pe care-l avem în Biserică, urmând exemplul sfântului Camil de Lelis, căruia îi plăcea să repete că este necesar să-i slujim pe toţi bolnavii cu o dragoste deosebită, cu aceeaşi iubire pe care o mamă o are faţă de fiul ei, cu iubirea Mariei la picioarele Celui Răstignit. O mulţumire specială se adresează pr. Iulian Jitaru, care susţine activitatea centrului prin donaţiile personale, astfel încât să putem să ne îndeplinim activitatea conform cerinţelor impuse de legislaţie şi nu numai. Mulţumim tuturor persoanelor care au ales să fie împreună cu noi la acest eveniment!

Antonina Dogariu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IMG_8276