În ziua de 28 aprilie, Ordinul Franciscan Secular comemorează pe fericitul Luchesiu (+ 28.04.1260), primul terțiar care a urmat modul de viață propus de Sf. Francisc de Assisi. Fericitul Luchesiu a fost preocupat în prima parte a vieții de propria carieră și de adunarea bunurilor materiale. Ascultând predica sfântului Francisc de Assisi despre convertire și trăirea evangheliei, a fost atât de entuziasmat încât a cerut să fie dezlegat de căsătorie pentru a începe viața de frate franciscan.
Sfântul Francisc a spus că nu e nevoie să părăsească familia pentru a trăi evanghelia și a rânduit prima regulă a Ordinului Franciscan Secular (terțiar).După ce a îmbrățișat acest mod de viață a dat averea săracilor și s-a dăruit total slujirii aproapelui. Dumnezeu l-a binecuvântat cu darul de a săvârși minuni în favoarea celor nevoiași, până în ziua de 28 aprilie 1260 cănd a trecut la cele veșnice.
Fiind și aniversarea a 800 de ani de la nașterea Sfântului Ludovic, patronul principal al terțiarilor, s-a organizat la Valea Mare o zi de reculegere pentru terțiarii din localitate și din zona Bacăului la care au participat și 3 preoți asistenți și colaboratori ai grupurilor de terțiari. Momentul culminant al zilei a fost Sfânta Liturghie, dar nu a lipsit adorația euharistică, meditația și momentul de întrebări și răspunsuri. Mulțumim tuturor participanților pentru frumoasa mărturie de credință, care sperăm să aducă o reînnoire spirituală în toate comunitățile din care aceștia fac parte.