8.30 liturghia copiilor;
11.00 liturghia comunitară
17.00 Rozariu și adorație euharistică;
18.00 sfânta liturghie de seară;
Mulțumim tuturor celor care au ajutat în această săptămână la lucrările de la biserică precum și la culesul viei.
A sosit noul număr al publicației Mesagerul sfântului Anton și Lumina creștinului, cei abonați sunt rugați să trecă pe la biroul parohial.
La biroul parohial au fost aduse câteva cărți religioase din care amintim: „Minunile Sfântului Rozariu”, „Isuse mă încred în tine”, „Noua carte de rugăciuni”, „Novenă la fericitul Anton Durcovici”, precum și alte obiecte religioase.
Misionarii Cuvântului Divin din Roman au propus pentru noul an liturgic o foaie duminicală cu textele liturgice și diverse rugăciuni. Abonamentul anual pentru publicația „Duminica în familie” va costa 15 lei și va apărea în 60 de numere (duminici și sărbători).
Duminica viitoare, 12 oct. avem la Valea Mare Ziua Recunoștinței. La Liturghia de la ora 11.00 vom aduce împreună mulțumire Domnului pentru roadele câmpului și pentru toate binefacerile primite în acest an.

Vă dorim tuturor o duminică binecuvântată!