În zilele de 19 și 21 ianuarie, fiind în octava mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor, ne-am rugat împreună, credincioși din Valea Mare și din Faraoani, pentru a se împlini dorința lui Isus: „Ca toți să fie una”.
Tema rugăciunii şi a meditaţiei pentru unitatea creştinilor din anul acesta, 2016, este: „Chemaţi să vestiţi faptele minunate ale Domnului” (1Pt 2,9)
Mulțumim celor din Acțiunea Catolică și voluntarilor pentru implicarea în organizarea acestor întâlniri interparohiale și pentru recepția organizată la Oratoriu. Ne-am rugat în aceste zile în primul rând pentru unitatea familiilor și a comunităților, care sunt la baza unității tuturor creștinilor.
Sfântul Francisc din Assisi (1181-1226)spunea des această rugăciune: „Doamne, fă din mine un instrument al împăcării între oameni: Unde este ură, eu să aduc iubire; unde e ofensă, eu să aduc iertare; unde-i dezbinare, eu s-aduc unire; unde-i rătăcire, s-aduc adevărul; unde-i îndoială, eu să aduc credinţă; unde-i disperare, eu s-aduc speranţă; unde-i întuneric, eu s-aduc lumină; unde-i suferinţă, s-aduc alinare. Doamne, nu atât să fiu eu mângâiat, cât să-i mângâi eu pe alţii; Doamne, nu atât să fiu eu iubit, cât eu să-i iubesc pe alţii; Doamne nu atât să fiu eu înţeles, cât eu să-i înţeleg pe alţii”.

Duminică, la ora 14.30 vom celebra la Mănăstirea surorilor din Valea Mare o Liturghie specială pentru unitatea creștinilor. Pot participa și cei din zonă, sau cei care doresc să participe la o Liturghie în capela surorilor.

Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor ianuarie 2016